Præsentation af Miljøstyrelsen for Råstofområdet (MR)

 1. Lovgrundlaget for Miljøstyrelsen og samarbejdsaftale med DCE og GN

  Styrelseschef Najaaraq Demant-Poort præsenterer det lovgrundlag Miljøstyrelsen for Råstofområdet arbejder ud fra, samt den samarbejdsaftale der udmønter Miljøstyrelsens samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN).

  Miljøstyrelsens myndighedsbehandlingen af selskabers råstofaktiviteters virkning på miljøet foretages i samarbejder med uafhængige videnskabelige rådgivere fra Pinngortitaleriffik (GN) og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE). Samarbejdet udmønter råstoflovens bestemmelser om, at Råstofmyndighedens vurderinger og afgørelser vedr. miljøforhold skal baseres på vurderinger og udkast til afgørelser fra en eller flere uafhængige videnskabelige institutioner (Råstofloven par. 3 a, stk. 4).

 2. Miljøstyrelsens myndighedsområde

  Styrelseschef Najaaraq Demant-Poort præsenterer Miljøstyrelsens miljøregulering af råstofaktiviteter i henhold til råstoflovens miljøkapitler. Miljøkrav omhandler blandt andet anvendelse af bedst miljømæssig praksis og bedst teknologi for at begrænse udledningen af potentielle miljøskadelige stoffer til miljøet. Forebyggelse er i fokus, hvor anvendelsen af grænseværdier begrænser miljøpåvirkningen og er med til at fremme god miljømæssig praksis. Miljøstyrelsen administrerer miljøkrav og fører tilsyn med at disse bliver overholdt, fra før råstofudnyttelsen går i gang, under minedrift og til efter nedlukningen af råstofaktiviteterne.

 3. Grænseværdier for at begrænse forureningsmængden

  Videnskabelig rådgiver Christian Junker Jørgensen beskriver hvordan brugen af grænseværdier begrænser miljøforureningen. Grænseværdier er den tilladte mængde af forurenende stoffer der må udledes til luft og vand - miljøet.